PublicSpaces / Conference

Code of Conduct

PublicSpaces is een netwerk van publieke organisaties die samen strijden voor een internet gebaseerd op publieke waarden. We heten iedereen graag welkom! Hieronder kun je onze huis- en gedragsregels lezen voor onze offline en online ruimtes. Bij het het betreden van deze ruimtes accepteer je automatisch deze code of conduct.

TL;DR

De basis van onze huisregels is dat we ervan uitgaan dat je anderen behandelt zoals jij ook behandeld wilt worden. Met geduld, respect en empathie.

Het uitgangspunt binnen alle PublicSpaces projecten, evenementen, bijeenkomsten en (online) ruimtes is dat iedereen zich respectvol en beleefd gedraagt in de interactie met anderen. De veelvormigheid van menselijke diversiteit wordt omarmd in haar al verschijningsvormen. Ongeacht religieuze, etnische en culturele achtergrond, geslacht, geaardheid, leeftijd, sociale klasse, economische status, fysieke en/of mentale mogelijkheden, etc.

Van iedereen die meewerkt en/of deelneemt aan PublicSpaces' projecten, evenementen, bijeenkomsten en (online) ruimtes wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van deze huisregels en zich hier ook aan houden. Deze huisregels zijn dus ook van toepassing op de (online) ruimtes, zoals bijvoorbeeld de mailinglisten, forum, chatrooms en eventuele andere.

Respectvol communiceren

We verwachten dat iedereen respectvol communiceert. Hieronder verstaan we onder andere:

  • Wees empathisch in je communicatie & gedrag. Luister naar elkaar. Wees bereid om je eigen begrip, verwachtingen en gedrag uit te dagen en aan te passen.
  • Ga uit van goed vertrouwen en goede bedoelingen. Wees constructief en gevoelig bij het geven van kritiek. Sta open voor constructieve kritiek. Help elkaar, waar mogelijk.
  • Respecteer de wijze waarop mensen zichzelf benoemen en beschrijven.

Ongewenst gedrag

We tolereren geen intimidatie of discriminerend gedrag in welke vorm dan ook. Om een beeld te geven van ongewenst gedrag volgt hier een niet uitputtende lijst:

  • Racistische, homofobe, transfobe, vrouwonvriendelijke of ander uitsluitende vooringenomen of beledigende uitingen dan wel gedrag zijn bij ons niet welkom.
  • Val mensen niet lastig. Stalking, fysiek contact zonder toestemming of ongewenste seksuele aandacht zoals staren en volgen zijn intimidatie. Het online volgen van mensen over websites & platformen heen met als doel ze van streek te maken of te ontmoedigen is ook intimidatie. Intimidatie in welke vorm dan ook toleren we niet.
  • Agressie en arrogantie zijn niet welkom, iedereen moet de ruimte krijgen om vragen te kunnen stellen.
  • Privacy en vertrouwelijkheid zijn belangrijk. Vraag toestemming aan mensen voor je ze filmt, fotografeert of citeert en respecteer hun wens. Verwijder media als iemand die daarin voorkomt daarom vraagt.
  • Bedreigingen in welke vorm dan ook zijn onacceptabel.

Als de huisregels niet in acht worden genomen?

Mochten er situaties ontstaan waarbij deze huisregels niet in acht worden genomen, dan kun je contact opnemen met Jantien Borsboom - directeur PublicSpaces of Cristina Anca Fodor ā€“ bestuurslid van PublicSpaces via coc@publicspaces.net Tijdens evenementen kun je ook iemand van de organisatie aanspreken (in de groene shirts of bij de PublicSpaces stand) waarna zij je verder kunnen doorverwijzen. PublicSpaces zal dan ingrijpen en passende maatregelen nemen. In uiterste gevallen kan iemand de toegang tot onze evenementen en (online) ruimtes worden ontzegd.

Heb je op- en/of aanmerkingen op deze huisregels / code of conduct? Neem dan contact op met PublicSpaces via info@publicspaces.net

Met dank aan NLUUG, MCH2022 en Mediawiki op basis waarvan wij deze huisregels hebben opgesteld.