PublicSpaces / Conferentie

Dani Ploeger

Kunstenaar

Dani Ploeger is een kunstenaar die conflictsituaties en crisissituaties onderzoekt in de wereld van hightechconsumptie. Zijn objecten, video's en software gaan in op de spektakels van afval, seks en geweld en bevragen de gezuiverde, utopische marketing rond innovatie en de implicaties ervan voor lokale en globale machtsdynamieken.

2022

Tijdens de conferentie šŸ”„ The Time is NOW! in 2022 was Dani Ploeger onderdeel van de volgende sessie(s):