PublicSpaces / Conferentie

Judith Blijden

Senior Beleidsmedewerker Digitale Transitie bij de Sociaal-Economische Raad

Judith werkt als Senior Beleidsmedewerker Digitale Transitie bij de Sociaal-Economische Raad. Ze doet onderzoek naar de impact van technologie en beoordeelt welk beleid kan worden gevoerd om risico's te beperken en kansen te benutten vanuit een maatschappelijk perspectief.

Judith heeft gewerkt als consultant voor juridische en beleidskwesties met betrekking tot het gebruik van technologie bij het Nederlandse adviesbureau PBLQ. Tijdens haar periode als consultant was Judith bestuurslid van de digitale rechtenorganisatie Bits of Freedom. Ze heeft ook gewerkt voor de Nederlandse NGO Kennisland en de Europese NGO Communnia Association waar ze zich richtte op het verbeteren van de toegang tot informatie en (digitale) cultuur.

2023

Tijdens de conferentie PublicSpaces Conference 2023: For a Collective Internet in 2023 was Judith Blijden onderdeel van de volgende sessie(s):