TG

Tin Geber

Algemeen directeur, Greenhost w: Website @: tin@greenhost.net T: @tingeber@twitter.com

Tin is een activist, kunstenaar en technoloog. Zijn carrière bestaat voornamelijk uit het helpen van activisten bij het vinden van de juiste tech voor de job. Hij werkte met boutique NGO's zoals The Engine Room, en internationale org's zoals Hivos. Tin kwam in 2020 bij Greenhost om deel uit te maken van de verantwoordelijke cloudbeweging en zijn inspanningen te richten op het bouwen van sociaal en ecologisch verantwoorde digitale infrastructuur.

Tin Geber spreekt hier: