PublicSpaces / Conferentie

Wladimir Mufty

Programma manager Public Values - SURF

Wladimir Mufty werkt sinds 2010 bij SURF, het samenwerkingsverband van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen.

Binnen SURF werken Wladimir en de Nederlandse universiteiten, hogescholen, universitair medische centra, mbo-instellingen en onderzoeksinstellingen samen aan baanbrekende IT-innovaties vanuit publieke waarden als rechtvaardigheid, autonomie en humaniteit.

Als programmamanager Publieke Waarden strijden Wladimir en zijn collega's voor digitale soevereiniteit binnen de onderwijs- en onderzoekssector. 

2023

Tijdens de conferentie PublicSpaces Conference 2023: For a Collective Internet in 2023 was Wladimir Mufty onderdeel van de volgende sessie(s):