PublicSpaces / Conferentie

Opgroeien in een AI-wereld

Panel - Wat vraagt dat van ons onderwijs? Met o.a. Barbara Kathmann

07 juni 14:00 - 15:00 @
IJzaal

Taal: Nederlands.

Kijk terug

Kinderen groeien op in een wereld vol AI en steeds nieuwe vormen van AI-technologie. Zoals beschreven door SLO (het landelijk expertisecentrum voor het curriculum) in de conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid (maart 2024), wordt binnenkort van scholen verwacht dat ze met leerlingen onderzoeken "hoe AI-systemen werken" en "hoe digitale technologie, digitale media en de samenleving elkaar wederzijds beĆÆnvloeden".

Een curriculumvernieuwing om de steeds grotere aanwezigheid van AI aan te pakken, lijkt voor de hand te liggen. Maar er moet een kanttekening worden geplaatst. De makers achter AI-technologie oefenen grote invloed uit op hoe de AI-leefwereld wordt vormgegeven. Daar wegen bedrijfsbelangen vaak zwaarder dan publieke waarden en is er weinig sprake van goede, democratische controle. Mogen of moeten we in deze situatie van leraren verwachten dat ze leerlingen digitaal geletterd maken met betrekking tot AI? Hoe komt het onderwijs in deze context verder? Welke verantwoordelijkheid ligt bij de school en welke bij marktpartijen, overheid en politiek?

Tijdens dit panel onder leiding van Remco Pijpers bespreken experts en stakeholders wat de ontwikkeling van AI en onze groeiende behoefte aan digitale geletterdheid betekenen voor onze samenleving als geheel en voor docenten in het bijzonder.

Sprekers