PublicSpaces / Conferentie

Building a Responsible Internet

Workshop - Wat zou de ideale route zijn voor jouw data?

07 juni 16:25 - 17:25 @
Expo

Taal: Engels.

Als maatschappij zijn we van het internet afhankelijk geworden. Het is een fundamentele infrastructuur. Toch kennen weinig mensen de routes die hun gegevens volgen, wanneer zij als internetgebruiker informatie versturen. De ondoorzichtigheid van deze paden was oorspronkelijk een kernwaarde van het internetroutering. Maar het roept ook vragen op: volgen mijn gegevens een veilige route als ze mijn land verlaten? Reizen mijn gegevens via ecologisch duurzame routes? Is de route snel? En je zelf zou kunnen kiezen, welke route zouden jouw gegevens dat afleggen?

In deze workshop leer je hoe gegevens via internet reizen en ontwerp je mee aan de meest wenselijke routes. Op basis van Packet Run, een software-tool waarmee gebruikers kunnen zien hoe het internet data routeert, speel je een spel om een ideale route door het internet te nemen. We bespreken wat een ideale route betekent voor verschillende gebruikers, en wat voor inzicht in internet routing wenselijk is, afhankelijk van welke contexten (bijvoorbeeld de websites die mensen bezoeken).

Sprekers