PublicSpaces / Conferentie

Hoe data, algoritmes en AI tastbaar worden

Over de morele en ethische dimensies van onze tools

28 juni 10:15 - 11:00 @
Grote Zaal

Taal: Nederlands met Engelstalige ondertiteling

Kijk terug

Tijdens deze openingskeynote getiteld ā€˜Hoe data, algorithms en AI tastbaar wordenā€™ onderzoekt Levien Nordeman de manieren waarop interface-design ā€“ met name dat van apps, websites en smart home-devices ā€“ bepaalde waarden centraliseert en andere verdoezelt. Zoals Fred Turner ooit zei in een interview over ethiek, design en technologie: 'Design is het proces waarbij de politiek van de ene wereld de beperkingen wordt van een andere.' Het is belangrijk om te erkennen dat de tools die we gebruiken morele en ethische dimensies hebben. En het feit dat deze morele en ethische aspecten vaak verborgen blijven, onderstreept alleen maar het belang ervan.

In deze keynote zal Nordeman zich inspannen om het ontwerp van de interfaces die we dagelijks gebruiken kritisch te onderzoeken. Door een dergelijk onderzoek worden de gegevens en algoritmen die op de achtergrond van ons dagelijks leven draaien, zichtbaar en tastbaar. Als we de technologie eenmaal duidelijk kunnen zien, kunnen we ook zien hoe het kan worden gebruikt voor het algemeen belang en hoe het kan bijdragen aan een betere samenleving.

Notities

Tijdens deze sessie zijn notulen gemaakt. Klik op de onderstaande knop om de notities weer te geven.

Notities weergeven

Sprekers