PublicSpaces / Conferentie

Internationale sessie 1

Publiek-civiele samenwerking voor het publiek belang van digitale ruimten

17 mei 13:00 - 14:45 @
Studio

Taal: Engels.

Kijk terug

Om ervoor te zorgen dat de online ruimten die we opbouwen het algemeen belang ter harte nemen, hebben we nieuwe regelingen nodig die geworteld zijn in onze samenlevingen. Met de nieuwe EU-wetgeving die de komende paar jaar van kracht zal gaan, zal de dominante positie van de grote technologiebedrijven mogelijk kunnen veranderen. Daarom is dit een uitstekend moment om aan deze nieuwe regelingen te werken. In deze sessie richten we ons specifiek op de mogelijkheden voor overheidsinstanties om samen te werken met maatschappelijke initiatieven. We horen van overheidsinstanties en initiatieven uit het maatschappelijk middenveld uit heel Europa wat er gebeurt, om ervoor te zorgen dat onze technologieƫn mensenrechten en publieke waarden respecteren. We verkennen het idee van samenwerking tussen overheids- en burgerinitiatieven en bespreken hoe deze samenwerking de komende jaren vorm kan krijgen, zodat ze gemeenschappen mondiger maakt en bijdraagt aan gezonde digitale ecosystemen.

Podcast

Sprekers