PublicSpaces / Conferentie

Een nieuwe kijk op AI

Workshop - Een interactief gespreksspel over de sociale impact van AI

07 juni 13:00 - 14:00 @
Expo

Taal: Nederlands. šŸŒ¶ļø

Op dit moment focussen maatschappelijke sectoren als onderwijs, mobiliteit of landbouw op hoe we moeten omgaan met eindproducten als ChatGPT, chatbots, slimme verkeerslichten of tulpenrobots. Tijdens deze workshop ontrafelen we het proces dat daaraan voorƔf gaat. Met een interactief gespreksspel wordt de waarde, inzet en maatschappelijke impact van AI concreet en tastbaar.

Veel van de nieuwe technologieƫn waar maatschappelijke sectoren mee te maken krijgen zijn gedreven door innovatie in het bedrijfsleven. Hoe die producten tot stand komen, is voor de eindgebruiker niet inzichtelijk. Waar in de ontwikkeling van een AI model zijn politieke beslissingen en kennis noodzakelijk om de juiste maatschappelijke afwegingen te maken? En hoe ga je verantwoord met de inzet van AI in richtinggevend beleid? Wat is eigenlijk het probleem dat je met AI wil oplossen, en welke impact wil je voor wie creƫren?

Via het interactieve spel word je onderdeel van het non-binaire speelveld van AI. Je wordt meegenomen in het proces waar de beleidsmedewerker invloed op de uitkomst kan hebben en waar hun verantwoordelijkheid ligt vĆ³Ć³rdat een AI product wordt ontwikkeld of ingezet.

Sprekers