PublicSpaces / Conferentie

What's Next?

Ethan Zuckerman, Paul Tang en Alexandra van Huffelen

18 mei 15:15 - 17:00 @
Grote Zaal

Taal: Engels.

Alexandra van Huffelen

Kijk terug

Tijdens de plenaire slotbijeenkomst in de grote zaal van Pakhuis de Zwijger vragen we ons af: What's Next? 

We beginnen met een keynote speech van Ethan Zuckerman over 'The Good Web - Competing Visions for the Future of Social Media'. 

Daarna volgt een paneldiscussie met Ethan Zuckerman, Europarlementslid Paul Tang en Trine Falbe, schrijfster van het handboek voor ethisch ontwerp, over wat Europa kan doen om een goed internet te realiseren. 

De eerste staatssecretaris van Digitale Zaken, Alexandra van Huffelen, biedt hierna het Nederlandse perspectief op publieke waarden in de digitale wereld.

Ze stelt: ā€˜ik ga veel energie steken in digitalisering. Technologische innovaties en effectieve Europese samenwerking kunnen onze samenleving en economie versterken. Tegelijkertijd moeten we alles in het werk stellen om bedreigingen te bestrijden of tot een minimum te beperken. Democratie, veiligheid en grondrechten vormen de kern van onze samenleving. We moeten zorgen voor duidelijke regels en toezicht wanneer deze waarden worden bedreigd.ā€™

Sprekers