PublicSpaces / Conferentie

Wanneer billboards terugstaren

Cities Coalition for Digital Rights

18 mei 14:00 - 15:00 @
IJzaal

Taal: Engels.

Kijk terug

Panelsessie over privacy in de fysieke openbare ruimte, georganiseerd door Cities Coalition for Digital Rights.

De technologie voor het verzamelen van gegevens heeft zich de afgelopen jaren met ongekende snelheid ontwikkeld, en is sterk toegenomen in de openbare ruimte. Er is echter nog steeds geen inzicht in wat de ā€˜digitale openbare ruimteā€™ wordt genoemd: particuliere sensoren, zoals videodeurbellen, verzamelen gegevens in de fysieke openbare ruimte. Voorbeelden hiervan zijn in reclameborden ingebouwde camera's die de ogen volgen, of incassobedrijven die zonder onderscheid massaal nummerplaten scannen in de stadsruimte. In het rapport 'Privacy in Public Spaces: When Billboards Stare Back' wordt onderzocht hoe gemeenten met deze ontwikkelingen kunnen- en moeten omgaan. Tijdens deze sessie zal het rapport worden gepresenteerd. Panelleden zullen het hebben over de noodzaak van een gemeenschappelijk begrip tussen Europese steden over hoe om te gaan met (third party) privacykwesties in de openbare ruimte en voorbeelden geven die Europese steden kunnen ondersteunen bij het omgaan met privacyschendingen van hun burgers.


Dit rapport wordt gelanceerd door de Cities Coalition for Digital Rights, de gemeente Amsterdam en de Britse innovatiestichting Nesta. Het gaat in op de vraag hoe steden en regio's de privacy van hun inwoners kunnen beschermen, vooral als het gaat om gegevensverzameling door de particuliere sector. Steden zijn zich vaak niet bewust van hun specifieke regelgevende bevoegdheden als het gaat om het voorkomen van privacyschending door bedrijven bij burgers, door op grote schaal gevoelige gegevens van hen te verzamelen. In deze sessie zullen de conclusies en bevindingen van dit rapport worden besproken.

CC4DR is een netwerk van 50+ steden wereldwijd die elkaar helpen op het gebied van op digitale rechten gebaseerde beleidsvorming. Ze zetten zich in om digitale rechten in stedelijke contexten te bevorderen en te verdedigen door middel van stedelijke acties, om zo gemeenschappelijke digitale uitdagingen op te lossen en te werken aan juridische, ethische en operationele kaders om mensenrechten in digitale omgevingen te bevorderen.


De CC4DR heeft de Britse innovatiestichting Nesta opdracht gegeven te onderzoeken hoe Europese steden en regio's de privacy van hun inwoners kunnen beschermen, met name als het gaat om gegevens uit de particuliere sector. 
 

 

Programmaconcept:

-         Inleidingen

-         Presentatie rapport: When Billboards Stare Back

-         Samenvatting van huidige ontwikkelingen in Europa en best practices

-         Privacy in de openbare ruimte - te bespreken stellingen

-         Onze weg vooruit: denken in oplossingen. Conclusies en afronding.

 

Moderator

  • Milou Janssen, CC4DR

 

Sprekers

  • Milou Janssen, CC4DR
  • Tomislav Marsic, Nesta
  • Elisabeth IJmker, Gemeente Amsterdam
  • Socrates Schouten, Waag
  • Thijs Turel, AMS

Podcast