PublicSpaces / Conferentie

Arre Zuurmond

Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Sinds 1 januari 2022 is Arre Zuurmond de Regeringscommissaris Informatiehuishouding. Hij is aangesteld om de sturing en het toezicht op de verbetering van de informatiehuishouding te versterken.
Zuurmond is in 1994 cum laude gepromoveerd in bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit.  Voor zijn huidige functie was hij onder andere mede-oprichter en partner van onderzoeks- en adviesbureau PBLQ Zenc, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden en universitair hoofddocent aan de TU Delft.

Arre Zuurmond bekleedde van 2013 tot 2021 de van functie ombudsman van de metropool Amsterdam. Dit sloot goed aan bij zijn eerdere werk voor de stichting Kafkabrigade, die hij mede oprichtte in 2004 met als doel overbodige bureaucratie op te sporen en aan te pakken. In navolging van de Toeslagenaffaire was hij voorzitter van het ouderpanel, waar zeer duidelijk naar voren kwam hoe hard onder andere de overheid's falende informatiehuishouding burgers kan treffen.

2023

Tijdens de conferentie PublicSpaces Conference 2023: For a Collective Internet in 2023 was Arre Zuurmond onderdeel van de volgende sessie(s):