CB

Christien Bok

Innovatiemanager ICT en Onderwijs SURF @: Christien.Bok@surf.nl T: @christienbok@twitter.com

Christien jaagt onderwijsinnovatie in het mbo, hbo en wo aan. Ze is een pleitbezorger van de bescherming van publieke waarden in onderwijs en onderzoek. Ze ontwierp diverse nationale innovatieprogramma's, waaronder het Versnellingsplan en de Digitaliseringsimpuls Onderwijs. Christien studeerde Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en werkte eerder bij het Nederlands Letterenfonds en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

 

Christien Bok spreekt hier: