PublicSpaces / Conferentie

Digitalisering in het onderwijs

18 mei 13:00 - 14:45 @
Grote Zaal

Taal: Nederlands.

Kijk terug

In de komende jaren zal er veel veranderen wat betreft de inzet van digitale middelen in het onderwijs. De keuzes die we nu maken over welke tools we gaan inzetten in het klaslokaal zijn belangrijk. Niet alleen omdat niet alle digitale leermethodes en hulpmiddelen kwalitatief goed genoeg zijn, maar ook omdat de aanbieders van deze software niet altijd dezelfde belangen hebben als de school. 

De sessie Digitalisering in het Onderwijs gaat daarom vooral over hoe we deze keuzes het beste kunnen maken. Wat vinden we belangrijk? En wie beslist er mee? Met een team van vijf experts die allemaal op verschillende manieren betrokken zijn bij de digitaliseringslag in de educatiesector, behandelen we dit onderwerp aan de hand van vier blokken: 

Introductie
Aan het begin van de sessie introduceren we de deelnemers en behandelen we samen met de zaal een aantal stellingen over relevante thema's binnen de digitaliseringsslag van het onderwijs. 

Publieke Waarden en Digitalisering 
Private bedrijven hebben niet dezelfde belangen als publieke organisaties in het onderwijs. Ook is er bij veel onderwijsinstellingen niet altijd genoeg relevante kennis over de werking en gevolgen van het implementeren van bepaalde digitale leersystemen. In dit deel van de sessie gaan we het gesprek aan over hoe de digitalisering van het onderwijs verder kan worden ingezet met publieke waarden als startpunt. 


Digitaliseringsimpuls Onderwijs (SURF)

Het Nationaal Groeifonds kende recentelijk het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs het volledige aangevraagde bedrag van 560 miljoen euro toe. Het programma richt zich met name op het opzetten van een toegankelijke kennisinfrastructuur tussen de onderwijsinstellingen, om zo de kansen van de digitalisering te benutten. Christien Bok, Innovatiemanager ICT & Onderwijs bij SURF, zal vertellen over de plannen van de eerste fase van het programma. Daarna is er ruimte voor vragen. 

Ethiekkompas Case Study

Kennisnet ontwikkelde het Ethiekkompas als ondersteunend middel bij ethische vragen over onderwijs en digitalisering. Tijdens het afsluitende deel van de sessie doorlopen de deelnemers in rap tempo het stappenplan van deze methode aan de hand van een fictieve case study. Hiermee zullen ze een concreet voorbeeld geven van hoe er op een gestructureerde en gezonde manier kan worden gepraat over (digitale) verandering. 
 

Sprekers