PublicSpaces / Conferentie

Eefje Cuppen

Directeur Rathenau Instituut

Prof. dr.ir. Eefje Cuppen is directeur van het Rathenau Instituut, dat onderzoek doet en dialoog organiseert over de maatschappelijke aspecten van technologie, wetenschap en innovatie. Daarnaast is zij sinds 2020 hoogleraar Governance of Sustainability aan het Instituut Bestuurskunde van de Faculteit Governance & Global Affairs aan de Universiteit Leiden. Ze is een van de trekkers van het interfacultaire programma Liveable Planet van de Universiteit Leiden, dat als doel heeft nieuw interdisciplinair onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzaamheid te ontwikkelen. Eefje Cuppen studeerde Techniek & Maatschappij aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze promoveerde in 2010 aan de VU Amsterdam bij het Instituut voor Milieuvraagstukken, op een proefschrift over het ontwerp van een participatieve methode voor stakeholderdialogen over milieuvraagstukken. Na haar promotieonderzoek werkte ze 10 jaar aan de Faculteit Technologie, Bestuur & Management van de TU Delft, waar ze onder andere een onderzoeksprogramma leidde over controversen en participatie van burgers en stakeholders in beleid en planning in de context van energietransitie.

2024

Ontmoet Eefje Cuppen op de conferentie hier: