PublicSpaces / Conferentie

Erik Slingerland

Onderzoeker Procesinnovatie en Informatiesystemen aan de Hogeschool Utrecht

Erik Slingerland werkt als onderzoeker bij het lectoraat Procesinnovatie en Informatiesystemen aan de Hogeschool Utrecht. De afgelopen jaren behaalde hij zijn bachelor bestuurskunde en zijn master Applied Artificial Intelligence cum laude aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen zijn onderzoek houdt hij zich bezig met ethiek en digitalisering in het publieke domein. Hierbij is Erik zowel betrokken bij de ontwikkeling van Responsible AI-systemen als bij onderzoek naar ethische implicaties van digitale toepassingen.

Momenteel doet Erik, als onderdeel van zijn Professional Doctorate, onderzoek naar publieke waarden bij digitalisering. Zijn doel is om praktische hulpmiddelen te bieden om de ethische spanningen in software inzichtelijk te maken en bij te dragen aan de ontwikkeling van software die voldoet aan onze publieke waarden.

2024

Ontmoet Erik Slingerland op de conferentie hier: