PublicSpaces / Conferentie

Henri Verdier

Franse Ambassadeur voor Digitale Zaken

Henri Verdier, geboren in 1968, is de Franse ambassadeur voor digitale zaken binnen het Franse ministerie voor Europa en buitenlandse zaken. Sinds 2018 leidt en coƶrdineert hij de Franse Digitale Diplomatie. 
Daarvoor was hij interministerieel directeur voor digitale informatie- en communicatiesystemen (DG DINUM) van Frankrijk; en hij was directeur van Etalab, het Franse agentschap voor publieke open data.


Verdier is ook een ondernemer: hij was medeoprichter en CEO van MFG Labs, een op internet gebaseerde startup die zich bezighoudt met sociale datamining, en voorzitter van de raad van bestuur van Cap Digital, het Frans-Europese cluster voor digitale inhoud en diensten, gevestigd in Parijs. Daarnaast was Verdier oprichtingsdirecteur van Edition Odile Jacob Multimedia, een uitgeverij op het gebied van e-learning en uitvoerend adviseur voor innovatie bij LagardĆØre Group en directeur foresight bij Institut Telecom.


Hij is co-auteur van drie boeken: in 2012, met Nicolas Colin, L'Age de la Multitude, Entreprendre et Gouverner AprĆØs la RĆ©volution NumĆ©rique (Het tijdperk van de veelheid, ondernemerschap en bestuur na de digitale revolutie), in 2017, met Pierre Pezziardi, Des Startup d'Ɖtat Ć  l'Ɖtat plateforme (Van overheidsstarters tot de platformstaat), en in 2022, met Jean-Louis Missika, Le Business de la haine : Internet, la dĆ©mocratie et les rĆ©seaux sociaux (De business van haat: internet, democratie en sociale netwerken). Verdier is afgestudeerd aan de Ecole Normale SupĆ©rieure.

2023

Ontmoet Henri Verdier op de conferentie hier: