PublicSpaces / Conferentie

Herman van der Plas

Senior Adviseur Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij Directie Internationale Zaken

Herman van der Plas werkt sinds 2013 bij de directie Internationale Zaken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij houdt zich bezig met institutionele EU-zaken, onderwijsbeleid en sinds 4 jaar ook digitaliseringsbeleid.  Zijn doel is om nationaal beleid te verbinden met EU-beleid en EU-wetgeving en ontwikkelingen binnen de Raad van Europa, G20, OESO, UNESCO en VN. In EU-verband is hij lid van de werkgroep van de Europese Onderwijsruimte voor digitaal onderwijs, leren, onderwijzen en beoordelen (DELTA) en volgt hij ook de implementatie van het EU-actieplan voor digitaal onderwijs 20217-2021. 

2023

Ontmoet Herman van der Plas op de conferentie hier: