PublicSpaces / Conferentie

Ron Roozendaal

Plaatsvervangend directeur-generaal Digitalisering bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ron is - onder andere - verantwoordelijk voor beleid op het gebied van AI, data, publieke waarden, cyberveiligheid en inclusie. Hij is de belangrijkste adviseur van de minister van Digitalisering en geĆÆnteresseerd in de ethische, mensenrechten- en waardegedreven aspecten van digitalisering.

2023

Ontmoet Ron Roozendaal op de conferentie hier: