PublicSpaces / Conferentie

Tessel van Leeuwen

Concept Developer bij Waag Futurelab

Tessel van Leeuwen is conceptontwikkelaar bij Waag Futurelab. Hier richt ze zich op maatschappelijke vraagstukken rond digitalisering, participatie en het democratiseren van technologie.

Tessel studeerde Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie (BA) en rondde in 2022 de deeltijd master Urban Management (MA) af. 

2024

Ontmoet Tessel van Leeuwen op de conferentie hier: