PublicSpaces / Conferentie

Sharing Data for Social Goals

Workshop - Onder welke voorwaarden wil jij data delen om de sociale economie te versterken?

06 juni 15:20 - 16:20 @
IJzaal

Taal: Engels.

De sociale economie draagt bij aan maatschappelijke doelen: het toegankelijker maken van openbaar vervoer, het gezonder maken van de samenleving, voedsel duurzamer produceren, of de energie transitie vooruit helpen. Het grootschalig delen van data biedt een waardevolle bron van informatie voor bijvoorbeeld de Europese Commissie om de sociale economie te versterken. Maar het delen van data is niet zonder risicoā€™s. Onder welke voorwaarden wil jij data delen voor onze sociale economie?

Tijdens deze sessie gaan we aan de slag met de goede en moeilijke kanten van data delen. We behandelen de doelen van de sociale economie en hoe data daaraan kunnen bijdragen. Daarna starten we met een workshop waarin we de ethische principes verkennen die aan de basis staan van bestaande data-deel-praktijken rondom gezondheid, landbouw en energie. We bekijken hoe die praktijken nu in elkaar zitten en onderzoeken of en hoe dit ook beter kan. Wat betekent het om de mens centraal te zetten, of het belang van een organisatie? Wat betekent het om transparant te zijn? 

Doe mee en geef vorm aan data deelpraktijken in de sociale economie!

Commons Network_Logo.png

Sprekers