PublicSpaces / Conferentie

Wido Potters

COO bij BIT

Wido Potters werkt bij BIT, Ć©Ć©n van de Nederlandse cloud providers. Namens BIT houdt Wido zich onder andere bezig met digitale soevereiniteit. Het beperken van afhankelijkheid van derden is een belangrijke pijler onder de diensten van BIT.

BIT participeert in het initiatief van de Europese Commissie om de Europese cloud autonomie te ontwikkelen en versterken, IPCEI CIS. Met AMS-IX, i3D.net, Info Support en TNO wordt gewerkt aan het IPCEI CIS subproject European Cloud services in an Open FEDerated ecosystem (ECOFED). ECOFED ambieert het technisch fundament te realiseren die migratie tussen clouds en cloudfederatie mogelijk moet maken. Dit vergroot de keuzemogelijkheden voor cloudgebruikers en beperkt de afhankelijkheid van (Amerikaanse) hyperscalers.

2024

Ontmoet Wido Potters op de conferentie hier: