PublicSpaces / Conferentie

Plenaire afsluiting

Final words from day one

27 juni 17:00 - 17:30 @
Grote Zaal

Taal: Nederlands met Engelstalige ondertiteling

Kijk terug

Aan het eind van deze dag nemen de moderatoren Roland Duong en Clarice Gargard ons mee langs diverse sessies: wat is er aan de tand gevoeld, wat hebben we geleerd, gemaakt, besproken en bediscussieerd? Ook kijken we naar morgen, wat staat er op het programma?

Notities

Tijdens deze sessie zijn notulen gemaakt. Klik op de onderstaande knop om de notities weer te geven.

Notities weergeven

Sprekers