How to guide the Metaverse?

18 mei

13:00 - 14:00

IJzaal
ClickNL, Rathenau, Dutch Media Rose & TNO

De ontwikkelingen rond de Metaverse zijn pril en liggen nog grotendeels open. Dat biedt een unieke kans om de ontwikkelingen te begeleiden op een manier die als maatschappelijk publieke waarden geborgd kunnen worden. 
Het is belangrijk de dialoog daarover vroegtijdig te starten. Bij immersieve technologieën gaat het immers in potentie om ingrijpende economische en juridische effecten, om fundamenteel veranderende sociale relaties, maar ook om persoonlijke lichamelijke en psychische gevolgen. Deze sessie gaat in op de vraag hoe deze dialoog het beste vorm kan krijgen.
 

Aan tafel: 
Dr. Mariëtte van Huijstee: Coördinator, Rathenau Instituut
Omar Niamut: TNO
Natasja Paulssen: Dutch Media Rose
Moderator: Geert-Jan Bogaerts PublicSpaces


Introductie 

Met o.a. een introductiefilm Metaverse vanuit CLICKNL en MediaPerspectives 
 

Gespreksonderwerpen: 
New business & toepassingen (kansen), War-on-talent  (noodzaak capacity building), Ethische, Juridische en Sociale aspecten (borging Europese waarden & content soevereiniteit), Experimenteren (noodzaak om samen te werken), 

 

Ronde A:  lessons learned
Ontwikkeling van Web 3.0, de Metaverse en andere Immersive Omgevingen ligt nu nog volledig open. 

Wat kunnen we leren van de ontwikkeling van Social Media?
Wat kunnen we leren van de implicaties van de netwerkeffecten van de platformeconomie? 
Hoe begeleid je de introductie van nieuwe technologieën? 
Wat is realistisch en ambitieus tegelijkertijd? 

Ronde B: instrumentarium en methodieken 
Een maatschappelijk dialoog kan vele vormen aannemen. Welke passen bij de Metaverse ontwikkelingen?
Welke instrumenten en ervaringen zijn er om de introductie van nieuwe technologieën te begeleiden? (experimenteren, early warning monitor, (geautomatiseerde) certificaten voor implementatie ELS-policies, By-design principes, etc. etc. )
werken met Kaders, hoe werkt dat? 
Wanneer regelgeving? Hoe bijvoorbeeld om te gaan met vigerende regelgeving?
 

Ronde C: Dialoog vanuit de Praktijk
Vanuit bedrijfsleven is er pragmatische behoefte om samen de regels te maken tijdens het spel. Dat vraag om een constructieve dialoog vanuit de praktijk.
Korte introductie van ‘de MoLL’ als kern van Immersive Content groeifondsvoorstel, door Omar Niamut (TNO)  

 

Podcast

 

 

Presentatie

GB

Geert-Jan Bogaerts
Chairman of the PublicSpaces Foundation; head of I&DM at VPRO

Sprekers

dM

dr. Mariëtte van Huijstee
Coördinator Rathenau Instituut

NP

Natasja Paullssen
Dutch Media Rose