PublicSpaces / Conferentie

Impact en gebruik van generatieve AI

Panel - Hoe zet je als maatschappelijke/culturele organisatie generatieve AI in op een verantwoorde manier?ā€™

06 juni 13:00 - 13:55 @
IJzaal

Taal: Nederlands.

Kijk terug

Er zijn heel veel redenen om kritisch te zijn op generatieve AI. Denk aan het vervagende onderscheid tussen echt en nep, het energieverbruik of de manier waarop het de positie van Big Tech kan versterken.

Veel onderzoeks- en journalistieke organisaties voelen daarom de urgentie om snel te handelen. In allerijl worden codes, werkwijzen en beleidsstukken ontwikkeld. Generatieve AI kan echter ook belangrijke, nuttige technologische mogelijkheden introduceren voor culturele, journalistieke en educatieve toepassingen. Organisaties hebben behoefte aan een nuchter perspectief op de strategische inzet van dit soort technologie, terwijl nu hierop het zicht wordt ontnomen door enerzijds de overmatige aandacht voor ā€˜praktischeā€™ tools als ChatGPT, en anderzijds de paniek over AI die de mens buitenspel zou zetten.

Volgens een rapport van de KB* is er veel vraag naar praktische handreikingen en duidelijke richtlijnen, voor zowel de gebruikers als de makers van AI-toepassingen. In dit panel bespreken we de manier waarop culturele en maatschappelijke organisaties AI kunnen inzetten in met name publieksgerichte toepassingen. Hoe doe je dit op een verantwoordelijke manier, dus met een kritische houding, en op een constructieve manier?

*Op weg naar een AI-normenkader. Een advies voor de bibliotheeksector. 
(KB, december 2023)

Sprekers