PublicSpaces / Conferentie

Internationale sessie 2

De stand van zaken van de Europese wetgeving

17 mei 15:15 - 17:00 @
Studio

Taal: Engels.

Tamar Sharon Kim van Sparrentak Lotje Beek Claudine Vliegen Paul Keller

Kijk terug

In Brussel is een groot aantal initiatieven ontstaan om technologie in Europa beter te reguleren. Veel van deze initiatieven zijn erop gericht de macht van de grote technologiebedrijven in te perken en in het algemeen de mensenrechten en onze gemeenschappelijke, publieke waarden in de digitale wereld beter te beschermen. In deze sessie maken we de balans op van de regelgeving die onlangs in Europa is aangenomen, met name de Digital Markets Act en Digital Services Act, en kijken we naar de wetgeving die in de maak is - zoals de AI Act en de Data Act. Met Paul Keller als moderator zal het panel met vertegenwoordigers van leden van het Europees Parlement, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld, ook bespreken wat er nog ontbreekt als deze wetten eenmaal zijn aangenomen. 

Podcast

Sprekers