PublicSpaces / Conferentie

Opening talk met Alexandra van Huffelen

Opening door de Nederlandse Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

06 juni 10:00 - 10:25 @
Grote Zaal

Taal: Nederlands.

Kijk terug

We zijn ons in Nederland en Europa gaan realiseren dat digitalisering zoā€™n grote impact heeft op ons leven, dat het borgen van grondrechten en publieke waarden in digitalisering een essentieel startpunt is voor Nederland om vanuit daar digitaal beleid te ontwikkelen. 

Met de verregaande verdere technologische ontwikkelingen op het gebied van o.a. AI en immersive gaat het de komende jaren alleen maar belangrijker worden om vanuit publieke waarden onze samenleving weerbaar te maken tegen desinformatie, en te zorgen dat iedereen kan meekomen in de digitaliserende wereld.

Op Europees gebied is deze beweging waardenbescherming ook substantieel tot stand gekomen door de nieuwe digitale wetten. In de uitwerking van deze wetten zijn de komende jaren essentieel om te zorgen dat digitale diensten grondrechten respecteren en van daaruit ontwikkeld worden.

Nederland heeft Europees een koppositie ontwikkeld met het denken en handelen vanuit publieke waarden. Ze kan zich niet permitteren daarvan weg te bewegen en achter te blijven in Europa.

Sprekers