PublicSpaces / Conferentie

Manfred Zielinski

Projectmanager Digitale Gemeenschapsgoederen bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Manfred Zielinski is een ervaren IV-projectmanager bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij werkt aan het versterken en uitbreiden van veilige, publieke alternatieven op het internet, zoals Mastodon. Hij ondersteunt ook digitale gemeenschapsgoederen, zoals open source kantoorsoftware.

Op de PublicSpaces conferentie gaat hij dieper in op het sociale web, Mastodon, de Fediverse en ActivityPub voor overheidsinstellingen. Hij legt de nadruk op het belang van interoperabiliteit en een verantwoorde digitale transitie gebaseerd op publieke waarden.

2024

Ontmoet Manfred Zielinski op de conferentie hier: