PublicSpaces / Conferentie

What’s neXt?

Talk - Van Mastodon via ActivityPub naar het Fediverse ofwel het Sociale Web

06 juni 16:30 - 17:30 @
IJzaal

Taal: Nederlands.

Kijk terug

Begin dit jaar is PublicSpaces gestart met eXit: een traject waarbij een aantal PublicSpaces partners stapje-voor-stapje hebben geëxperimenteerd met Mastodon (onderdeel van het Fediverse) en sommigen ook de stap hebben genomen om volledig te stoppen met X (Twitter).  In deze sessie duiken we nog dieper in het Fediverse! Weet je nog niks van het Fediverse? No worries, na deze sessie ben je helemaal op de hoogte!

Alexandra van Straaten (SURF) en Marleen van Houts (Tetem) vertellen over hun ervaringen met eXit. Daarna volgt Manfred Zielinski (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het sociale web, Mastodon, Fediverse en ActivityPub voor overheidsinstanties. Tenslotte maken we kennis met Eelco Maljaars, beheerder van de Mastodon-servers Mastodon.nl, social.overheid.nl en mede-initiatiefnemer van Stichting ActivityClub - die als doel hebben 'het duurzaam stimuleren, ontwikkelen en onderhouden van de organisatorische en technische aspecten van publieke (sociale) netwerken gebaseerd op onder andere het ActivityPub-protocol zoals Mastodon, Pixelfed en PeerTube in het Nederlands taalgebied'.

Samen met moderator Laurens Hof, Fediverse-expert en oprichter van de nieuwsbrief Fediverse Report, bespreken we welke interessante mogelijkheden het Fediverse en het protocol ActivityPub nog meer biedt voor publiek organisaties. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen aan onze panelleden.

Sprekers