PublicSpaces / Conferentie

Serv Wiemers

Uitvoerend directeur Open State Foundation

Als activist en auteur heeft Serv een passie voor communicatie en democratie. Hij studeerde internationaal recht en politiek in Leiden, Connecticut en Parijs. Serv werkte als diplomaat in China, leidde verschillende CSO's, komt op voor de rechten van inheemse volken en is een regelmatige verkiezingswaarnemer voor de OVSE. Serv gelooft dat open overheidsdata essentieel is voor het goed functioneren van een inclusieve democratie.

2023

Ontmoet Serv Wiemers op de conferentie hier: