PublicSpaces / Conferentie

Sophie Bloemen

Directeur Commons Network

Sophie is medeoprichter en directeur van Commons Network, een in Amsterdam gevestigde denktank voor de nieuwe economie en juiste transitie. Vanuit een politiek-economisch en feministisch perspectief werkt ze aan ideeƫn en voorstellen rond een post-groei-economie, (digitale) commons en de rol van overheden. Momenteel coƶrdineert ze een Europese campagne over democratische digitale infrastructuren en is ze betrokken bij de ontwikkeling van een incubatorprogramma voor de digitale coƶperatieve economie met de gemeente Amsterdam. Als sociaal pleitbezorger in het beleid heeft ze meer dan 15 jaar ervaring in het werken aan toegang tot kennis en beleid op Europees en internationaal niveau.

2024

Ontmoet Sophie Bloemen op de conferentie hier:

2023

Tijdens de conferentie PublicSpaces Conference 2023: For a Collective Internet in 2023 was Sophie Bloemen onderdeel van de volgende sessie(s):