PublicSpaces / Conferentie

Escape the Social Media Trap

Talk & Workshop - Hoe kan journalistiek onafhankelijk worden van desinformatie en politieke biases?

06 juni 15:20 - 16:20 @
Studio

Taal: Engels. šŸŒ¶ļø

Kijk terug

De afgelopen jaren hebben mediakanalen steeds meer geĆÆnvesteerd in het verspreiden van hun content via platforms als Facebook, Instagram, Youtube, TikTok of Twitter. In een tijd van slinkende inkomsten uit abonnementen en advertenties is dit niet alleen een pijnlijke verschuiving weg van de traditionele distributiekanalen. Om succesvol te zijn op monolithische platforms moeten mediakanalen ook de regels van deze platformbedrijven volgen, vooral met betrekking tot algoritmische distributie. Als Facebook vandaag de voorkeur geeft aan video's van 90 seconden, moeten mediakanalen dit accepteren, zelfs als dit beleid morgen weer verandert. Ook andere voorkeuren en richtlijnen moeten worden gevolgd om de kans op het bereiken van een breed publiek te vergroten. Dit resulteert in een paradigmaverschuiving en corrumpeert journalistieke processen.

De 'platformisering' van de journalistiek brengt onze samenleving in gevaar en corrumpeert verkiezingsuitslagen. De tijd om te handelen is nu! De technische mogelijkheden om een alternatieve distributie-infrastructuur en digitale ruimtes voor debat te vormen zijn al beschikbaar. Voor het eerst sinds haar ontstaan schijnen internetprotocollen zoals ActivityPub een licht op de mogelijkheden van een gedecentraliseerd, gedemocratiseerd communicatienetwerk. Steeds meer bedrijven verschuiven hun output naar de Fediverse met Flipboard of Tumblr die het ActivityPub protocol volgen. Zoals we hebben geleerd van de beginjaren van het internet, leggen vrije en open protocollen de basis voor succesvolle innovatie.

In onze lezing en workshop willen we dit idee toelichten en bespreken hoe regulering en financiering ook kunnen helpen om het kader te vormen voor democratieversterkende communicatieplatforms.

Sprekers